Danışmanlık Hizmetlerimiz

Bu sayfa üzerinden İmar Barışı ile ilgili yapılan çalışmalar; İmar Barışı tebliğince yetkilendirilen, işinde yetkin teknik kadromuz tarafından yapılmaktadır. Bilgilendirme hizmetlerimiz için ücret talep edilmemektedir.

İmar Barışı Nedir ?

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış olup 3194 sayılı İmar Kanunu' nun geçici 16. maddesi kapsamında İmar Mevzuatı' na aykırı inşa edilen yapıların veya bağımsız bölümlerin bir kısmının Yapı Kayıt Belgesi ile kayıt altına alınması işlemidir.

İmar Barışı Süreci

6 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliğine göre Yapı Kayıt Belgesi müracaatlarının 31/10/2018 tarihine kadar yapılması; Yapı Kayıt Belgesi bedellerinin 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi gerektiği belirtilmektedir. Aynı tebliğde başvuru ve ödeme süresini 1 yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu' nun yetkili olduğu belirtilmektedir. Tebliğe göre öncelikle İmar Mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, tebliğde belirlenen değerler üzerinden Yapı Kayıt Belgesi bedellerinin ödenmesi, ödemelerin tamamlanmasını müteakiben ilgili tapu idaresinde işlemlerin sonlandırılarak kat mülkiyetine geçilmesi bu işlemin aşamalarını oluşturmaktadır.

Yok İse ''0'' Yazınız
Yok İse ''0'' Yazınız
Yok İse ''0'' Yazınız
Yok İse ''0'' Yazınız
Yok İse ''0'' Yazınız
Yok İse ''0'' Yazınız
Yok İse ''0'' Yazınız
Yok İse ''0'' Yazınız
Yok İse ''0'' Yazınız
Fotoğrafların Dosya Formatı .jpg, .jpeg veya .png Olmalıdır
Var İse